DAŇOVÝ KALENDÁŘ

PROSINEC 2017

11.12. Spotřební daň  Splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12. Daň silniční  Záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel  vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
15.12. Daň z příjmů  Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12. Daň z příjmů  Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27.12. Daň z přidané hodnoty  Daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017
27.12 Daň z přidané hodnoty  Souhrnné hlášení za listopad 2017
27.12 Daň z přidané hodnoty  Kontrolní hlášení za listopad 2017
 27.12. Energetické daně  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017
27.12. Spotřební daň  Splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12. Spotřební daň  Daňové přiznání za listopad 2017
27.12. Spotřební daň  Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud  vznikl nárok)