AKTUALITY

 

Úvodem bychom se chtěli pochlubit rozšířením našich kanceláří a služeb pro Vás. Jako poděkování všem našim partnerům, jsme si pro Vás připravili náš nový web, který Vám zajistí dokonalý přehled o našich službách a trvalé propojení s Vámi.

Všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Napište, co by se Vám zde líbilo, určitě se to pokusíme zakomponovat do našich služeb.

 

daň z příjmů
02.05.2023
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023

daň z příjmů
02.05.2023
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

spotřební daň
10.05.2023
splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů
22.05.2023
splatnost paušální zálohy

daň z příjmů
22.05.2023
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023

daň z přidané hodnoty
25.05.2023
daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023

daň z přidané hodnoty
25.05.2023
souhrnné hlášení za duben 2023

daň z přidané hodnoty
25.05.2023
kontrolní hlášení za duben 2023

energetické daně
25.05.2023
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023

spotřební daň
25.05.2023
splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň
25.05.2023
daňové přiznání za duben 2023

spotřební daň
25.05.2023
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z nemovitých věcí
31.05.2023
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

daň z nemovitých věcí
31.05.2023
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z přidané hodnoty
31.05.2023
daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

daň z příjmů
31.05.2023
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023

 

Podrobnější informace a více termínů plateb najdete v daňovém kalendáři na úvodní straně.