DAŇOVÝ KALENDÁŘ

LISTOPAD
9. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
20. listopadu
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za říjen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2018 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2018
kontrolní hlášení za říjen 2018
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2018
30. listopadu
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2018
daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)