DAŇOVÝ KALENDÁŘ

BŘEZEN 2018

1.3. Daň z příjmů  Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
12.3. Spotřební daň  Splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15.3. Daň z příjmů  Čtvrtletní záloha na daň
20.3. Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
26.3. Spotřební daň Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních(technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)
Daňové přiznání za únor 2018
26.3 Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
Souhrnné hlášení za únor 2018
Kontrolní hlášení za únor 2018
26.3 Energetické daně  Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018
 27.3. Energetické daně Splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
27.3. Spotřební daň  Splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)