DAŇOVÝ KALENDÁŘ

ČERVEN
11. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za květen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2018 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2018 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2018
kontrolní hlášení za květen 2018
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2018