DAŇOVÝ KALENDÁŘ

ČERVENEC
Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
2. července
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2018
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2017, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10. července
spotřební daň splatnost daně za květen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
16. července
daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2018
20. července
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
25. července
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2018
spotřební daň splatnost daně za květen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2018 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2018 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2018
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2018
30. července
Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. července
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2018