DAŇOVÝ KALENDÁŘ

KVĚTEN
10. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
21. května
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2018
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2018 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2018 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2018
kontrolní hlášení za duben 2018
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2018
31. května
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2018
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)