DAŇOVÝ KALENDÁŘ

BŘEZEN
1. března
daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
12. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2018 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. března
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017
26. března
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2018 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2018
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2018 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2018
kontrolní hlášení za únor 2018
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2018
27. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
31. března