OSTATNÍ SLUŽBY

 

PERSONALISTIKA MEZD

 

Naše společnost ENTERPRISE CONSULTING se Vám postará o vše, co do personalistiky mezd patří. Povedeme za Vás osobní údaje zaměstnanců a zpracujeme smlouvy, dohody o provedení práce či pracovní činnosti i případné dodatky k jejich změnám. Zajistíme zákonné povinnosti tedy přihlášení a odhlášení na příslušné úřady pro nástup i výstup zaměstnanců.

Postaráme se Vám i o Personalistiku, která je zdrojem informací pro mzdy.

Vyřídíme a vystavíme potvrzení spojené se zpracováním mezd a odeslání vytištěného výplatního lístku na soukromou adresu zaměstnance včetně vedení a archivace mzdových listů. Uhlídáme za Vás jejich dovolenou a provedeme její výpočet. Samozřejmě povedeme evidenci daňových údajů a též i zajistíme zpracování dobrovolných srážek a spoření zaměstnanců. Vystavíme potvrzení a zařídíme vyřizování další administrativy spojené se zpracováním mezd, příkazy k úhradě, kterým se provádí odvody, srážky a úhrady čistých mezd.

ENTERPRISE CONSULTING zajistí tedy komplexní personální a mzdový servis a zpracujeme vše od pracovní smlouvy, přes registraci na všech příslušných úřadech po výpočet hrubé a čisté mzdy a přípravu a odeslání příkazů k úhradě na mzdy a s nimi spojené odvody. Samozřejmostí je poradenství a konzultace v oblasti personální a mzdové legislativy, stejně jako nápomoc s výběrem optimální formy zaměstnaneckého poměru.

Zmíněné služby ve zkratce a přehledu zahrnují:

 • kompletní zpracování mezd zaměstnanců, vedení osobních složek zaměstnanců
 • měsíční přehled mezd, výplatní pásky, příkaz k úhradě plateb spojených se mzdami (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění), evidenční a mzdové listy
 • měsíční přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny a ČSSZ
 • registrační povinnosti zaměstnanců na příslušných úřadech
 • zastupování před kontrolními orgány
 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • pracovní smlouva, mzdový výměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, poradenství pří volbě vhodné formy pracovního poměru
 • dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď
 • zápočtový list, výpočet průměrné mzdy, vystavení potvrzení o příjmech zaměstnance
 • zaměstnanecké směrnice

 

 

AUDIT

Naše společnost ENTERPRISE CONSULTING  Vám pomůžeme  s jeho přípravou

Cílem auditu účetní závěrky je umožnit auditorovi vyjádřit názor, zda je účetní závěrka ve všech významných ohledech v souladu s příslušným rámcem účetního výkaznictví (Mezinárodní auditorský standard ISA 200 Cíle a obecné principy auditu účetní závěrky). Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit názor nezávislé, kvalifikované osoby.

Akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jednoho ze tří uvedených kritérií:

 • Aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; aktivy celkem se zde rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky §26 odst. 3 (např. opravné položky)
 • Roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu se zde rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti
 • Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50

Ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií.

Co ještě zajistíme:

 • statistické výkazy
 • majetková a leasingová evidence
 • zpracování podkladů pro získání bankovního úvěru
 • zavádění manažerského informačního systému
 • vypracování účetních směrnic
 • odborný dozor při vedení účetnictví ve společnostech na jejich účetním SW
 • zastupování a komunikace na úřadech dle potřeby klienta