PORADENSTVÍ

 

Účetní a daňové poradenství je velmi specifická oblast a pomůže lépe porozumět Vaší firmě. Účetní poradenství společnosti ENTERPRISE CONSULTING s.r.o. je komplexní službou.

Službou klientovi, o kterou se Vaše připravované řešení můžete opřít, pracujte efektivně, podnikejte s námi, neboť tu pro Vás máme spolehlivé zázemí, silnou poradenskou firmu, schopnou poskytovat kvalitní služby při řešení ekonomických, daňových a právních problémů s odbornou i právní zárukou.

Daňové poradenství bereme jako komplexní službu, sloužící jednak k tomu, aby klient platil daně a pojistné jen v nezbytné míře a zároveň aby nepodnikal s neustálou obavou z následků případné daňové kontroly. Samozřejmostí je i zastupování před správci daně a jinými státními orgány, řešení daňových problémů přes hranice v rámci EU.

Na naše účetní poradce se můžete obrátit, měli byste i na toho svého pokud máte jakékoliv potíže, nebo se chcete rozvíjet, potřebujete poradit se stavem své firmy nebo s nimi potřebujete prokonzultovat svůj problém a ověřit si, jestli vaše řešení bude fungovat, že Váš podnik, zaměstnanci a vše kolem pracuje efektivně? Sami si to těžko ověříte. Účetní poradci to zjistí. Účetní poradci se také specializují na vedení účetnictví jako celku, aby bylo co nejefektivnější a bylo vám ku prospěchu – abyste se o jeho výsledky mohli opřít.

Naši experti s Vámi provádějí faktické operace jako běžná účetní. Povedou Vám pokladní a bankovní knihu, hlavní knihu a účetní deník, založí a povedou knihu pohledávek a závazků, budou Vám kontrolovat saldokonto a evidovat úhrady, zaevidují zásoby Vaší společnosti, stejně jako budou evidovat Váš majetek. Budou provádět tolik potřebné závěrkové operace. Účetní závěrku, respektive výkazy zisku a ztrát, rozvahu a přílohu k účetní závěrce vám přece zpracuje Vaše účetní firma, ta v tom bude jistě lepší než jen poradci.

Naše firma ENTERPRISE CONSULTING, s.r.o. Vám zajišťuje obojí.

Součástí práce účetních poradců bývá i oblast daní. Proto jsou Vám schopni zároveň poradit i s běžnými daňovými problémy. Vždyť i ty spadají do práce účetních. Proto se v nich musejí vyznat. Pakliže je ale Vaše účetní pouhou účetní, která pouze zaúčtuje podklady, nebo se pokoušíte vést si účetnictví sami, možná narazíte na mnoho překážek právě v oblasti daní. A že jich je velké množství – daň z příjmů, daň z nemovitosti, daň z přidané hodnoty, daň z… Zkrátka je toho dost na to, abyste se měli zabývat ještě tímto a vypočítávat ze správně vedeného účetnictví různé daně.

Účetní poradenství zaměřené na daně, tedy daňové poradenství neděláme jen jednorázově, ale průběžně po celou dobu spolupráce. Poradíme a zpracujeme Vám, nejen daňové přiznání, ale i souhrnná hlášení. Na základě plné moci zajistíme ve spolupráci s daňovými poradci odklad termínu pro podání daňových přiznání. Zoptimalizujeme Vaše účetnictví, Vaše daně, Váš partner – ENTERPRISE CONSULTING, s.r.o.

Daňové poradenství a optimalizace zahrnuje:

 • komplexní účetní a daňový servis
 • optimalizace daňové povinnosti v souladu s národním, komunitárním i mezinárodním právem
 • program daňových úlev a slev na dani
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • efektivní metodika vedení účetnictví
 • zpracování postupů účtování
 • přípravu pro audit
 • zastupování společnosti při auditu
 • kvalitní příprava podkladů k finančním kontrolám
 • zastupování při jednání s úřady
 • zajištění právního zastoupení nezávislým advokátem v případě soudního sporu

 

Naše firma se specializuje a zajišťuje nejčastěji pro své klienty v oblasti poradenství:

 • průběžné i jednorázové kontroly stavu účetnictví
 • zpracování daňových přiznání včetně podání ke všem typům daní
 • zastupování při styku s finančními úřady i celními orgány
 • poradenství při daňových kontrolách a auditech
 • projekce daní po celé zdaňovací období
 • odborné posudky na vedení účetnictví
 • přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob
 • přiznání k silniční dani
 • přiznání k dani z nemovitostí
 • přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • přiznání ke spotřební dani
 • přiznání dani z přidané hodnoty (DPH)
 • přiznání daní a hlášení
 • saňové rozbory a daňová optimalizace
 • průběžné účetní, daňové a ekonomické poradenství